Specialities

Ready to bake

Goude Snack

08100 - 3.53 Oz
Ready to bake

Mix Mini Viennoiserie Butter

41099 - 0,88-1,06 Oz
Ready to bake

Chocolate custard Twist

54290 - 3,2 Oz
Ready to bake

Apple Trellis

54610 - 3,17 Oz
Ready to bake

Trellis Mixed Berry Cheesecake

54620 - 3,17 Oz
Ready to bake

Hazelnut cream Trellis

54630 - 3,17 Oz
Ready to bake

Spinach & ricotta Trellis

64620 - 3,88 Oz
Ready to bake

Gouda Swirl

69100 - 3.53 Oz